• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร Key Account Management

Started by Beer625, February 09, 2024, 12:24:15 PM

Previous topic - Next topic

Beer625

        Key Account Management: KAM     
    (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ)
6 มีนาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                                        หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้มีคำตอบ

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ารายสำคัญเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)
  2. เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. มุมมองของความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้

· ความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ พิจารณาจากอะไร

2. เปลี่ยนแนวคิดการมองลูกค้า โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept

· ลูกค้าทุกรายสำคัญเท่ากัน หรือไม่

· ใครคือ ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ

3. กิจกรรม Workshop: "Key Customer Analysis: ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจของคุณ"

4. ตัวอย่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญในโลกธุรกิจ

5. การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสำคัญ

· เกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

6. กิจกรรม Workshop: "การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ"

7. มิติการเรียนรู้ และ เข้าใจธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ

8. วิเคราะห์ความต้องการ และ ความคาดหวัง ที่แท้จริงของลูกค้ารายสำคัญ

· Quality ที่Key Account ต้องการ

9.  ลำดับ/ ขั้นตอนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

· Partnership Concept

10. การวางแผน และ การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Planning and Strategy)

· Business Review  และ Action plan

11. กิจกรรม Workshop: "การสร้างกลยุทธ์สำหรับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับธุรกิจของคุณ"

12. เครื่องมือในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และการนำไปใช้

13. การจัดทีมงาน และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

· บทบาทของ Key Account Manager

· การจัดตั้ง Key Account Service Team

14. คำถามและคำตอบที่ผู้เรียนต้องการรู้

15. สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้
  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
https://hipotraining.co.th/


FrankJScott

Please try Google before asking about Top Product Blog a851f9d

FrankJScott

In response to the person asking about quick cash cars, scrap my car quickly, vehicle scrap yard near me, find the right car for you, scrap car worth, used car book price, sell my car parts near me, value my car sell, free car valuation no email, process of scrapping a vehicle,  I highly suggest this learn more on scrap my car url or scrap cars bought, car value book price, get car valuation, scrap car tax, get car book value, we pay cash for your car, scrap my car quickly, sell car quickly for cash, best free car valuation, we buy any car collection, on top of this my explanation about scrap my car details as well as places that buy scrap cars near me, buy used cars for cash near me, money for scrap cars, we buy any car price check, part ex valuation car, free instant car valuation, vehicle scrap yard near me, get a price for my car, vehicle price valuation, best prices paid for used cars, not to mention this best scrap my car details which is also great. Also, have a look at this i was reading this on scrap my car info and don't forget know my car value, car hassle, price for a car, get paid to scrap your car, scrap car parts for sale near me, selling a car what documents do i need, car current value, get your car price, get cash for cars, sell my car scrap value, and don't forget this updated scrap my car tips with free car valuation with mileage, documents you need to sell your car, sell car scrap near me, cash for cars, remove my car opening times, feature cars, value your car for free, scrap my car for good money, used car scrap, free valuation of my car,  for good measure. Check more @ Cool Google Reviews Blog 6f236_4

FrankJScott

In reply to the guy asking about phone mmorpg ligmar, mmorpg free to play ligmar, fantasy mmorpg online ligmar, rpg games mmo ligmar, dive mmorpg ligmar, mmorpg future ligmar, world's newest game ligmar, the best mmo rpg ligmar, worlds adventure ligmar, game online is ligmar,  I highly suggest this recommended reading about ligmar tips or mmorpg items ligmar, new world in ligmar, new mmorpg game ligmar, new online space game ligmar, massive mmorpg ligmar, new free mmorpg ligmar, in new world ligmar, new world for free ligmar, find new world ligmar, mmorpg fantasy free to play ligmar, on top of this go to the website for ligmar forum alongside all mmorpg with a lot of classes ligmar, best new mmorpg ligmar, mmorpg free to play online ligmar, free to play pvp ligmar, best free mmorpg to play with friends ligmar, every mmorpg ever ligmar, mmorpg new server ligmar, good mmorpg to play with friends ligmar, mmorpg mobile ligmar, new mmorpg free to play ligmar, alongside all this next page about ligmar tips which is also great. Also, have a look at this what do you think on ligmar details and don't forget mmorpg features ligmar, completely free mmorpg ligmar, free play to earn mmorpg ligmar, best mmorpg play to earn ligmar, mmorpg toplist ligmar, online mmorpg ligmar, best free pvp mmorpg ligmar, mmo rpg classes ligmar, update new world ligmar, upcoming mmorpg ligmar, not to mention this useful ligmar tips with new update new world ligmar, mmorp g ligmar, pay to play mmorpg ligmar, best mmorpg with pvp ligmar, online space mmorpg ligmar, massive online game ligmar, mmorpg now ligmar, mmorpg in development ligmar, best magic mmorpg ligmar, free mmorpg's ligmar,  for good measure. Check more @ Top Rated Ligmar Guide 6f234_0

FrankJScott

For the guy talking about 88 play slot, permainan slot online, taruhan esport, cuan slot 88, situs 2023, permainan casino online, slot online slot88, pragmatic 88, link to slot, url slot,  I highly recommend this next page about CuanSlot88 blog or hot hot slot, slot88 pragmatic play, wild slot88, koi slot, lives slot, link alternatif slot 88, live slot 88, situs slot cuan88, lucky 88 login, game slot game, not to mention this go to the website for CUANSLOT link not to mention tidak permainan, permainan slot game, aplikasi slot pragmatic, permainan casino, situs gacor slot, cuan88 slot login link alternatif, koi slot 88 login, slot permainan slot, aplikasi slot yang gacor, permainan casino online, and don't forget this great CUANSLOT url which is also great. Also, have a look at this cool CUANSLOT link not to mention cash slot88, to pada slot, slot olympus, slot e, fortune slot 88 login link alternatif, download aplikasi slot pragmatic, game online slot 88, slot 2023, sini slot link alternatif, permainan pragmatic, alongside all this additional hints for CuanSlot88 url with slot 88 live, slot olympus, link gacor slot, game slot rtp, jackpot slot 88, slot slots, cuan slot gacor, game hoki slot, slot selalu gacor, logo hoki link alternatif,  for good measure. Check more @ Updated IN1000X Login Blog 0_b94d2

FrankJScott

To the person talking about aplikasi slot gacor, slot virtual, link alternatif slot888, sumber slot, 2023 slot, masuk slot88, web slot 88, situs 88, slot gacor slot online, cuan88 slot online,  I highly suggest this high rated Slot WIN1000X tips or apk untuk slot, kumpulan situs online, rtp pada slot, rtp slot adalah, slot club 88, slot game adalah, cuan88 slot login, koi slot 88, poker e, pragmaticplay slot, and don't forget this great WIN1000X info as well as rtp ninja slot, hoki cuan 88, cuan rtp, mg slot, tentang slot online, download games slot, slot 88 jackpot, lucky slot login, cuan88 slot login link alternatif, download pragmatic slot, not to mention this cool WIN1000X advice which is also great. Also, have a look at this top rated Slot WIN1000X forum and don't forget web olympus slot, bonanza slot88 login, pp slot, habanero 88 slot, beranda slot, permainan slot bonanza, rtp pragmatic gacor, link alternatif gacor, slot kode, apa rtp slot, as well as this recommended WIN1000X tips with rtp slot cc, slot id, download game pragmatic, pragmatic slot adalah, online slot gacor, slots online indonesia, situs pragmatic play, permainan slot online, link alternatif 88, link aplikasi slot,  for good measure. Check more @ Recommended CuanSlot88 Tips ca670a6